Εκπαίδευση και Επιλογή Προσωπικού

Εκπαίδευση και Επιλογή Προσωπικού

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση των περιορισμένων λογιστικών τμημάτων που διατηρούν. Η φύση και το μέγεθός των εν λόγω εταιρειών δεν τους επιτρέπει την αξιολόγηση των υποψηφίων, πόσο μάλλον τον πραγματικό έλεγχο των γνώσεών τους, καθώς επίσης την παραγωγική ένταξή τους στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Απαιτούνται συνήθως μακρά διαστήματα μέχρι ο νεοπροσληφθείς να εκπαιδευτεί στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και στη χρήση των λογιστικών εφαρμογών. Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις ως επένδυση, αν όχι ως αναγκαία χρηματοδότηση. Οι εργοδότες καλούνται να καταβάλουν τα έξοδα μισθοδοσίας, γνωρίζοντας πως θα αρχίσουν να αποδίδουν ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα και μέλημά τους θα πρέπει να είναι να τα καταστήσουν κατά το δυνατόν περιορισμένα. Η Wise Advice, διαθέτοντας πλέον γνώση αφενός της λειτουργίας των εταιριών – πελατών της, αφετέρου των υφιστάμενων λογιστικών πακέτων τους, αναλαμβάνει την επιλογή του προσωπικού που ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε πελάτη, αλλά και την in-house εκπαίδευσή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά κυρίως την άμεση ένταξή τους στο παραγωγικό δυναμικό, περιορίζοντας στο ελάχιστο την περίοδο προσαρμογής.


  • Date: 14 Ιανουαρίου, 2019