Φορολογική υποστήριξη

Φορολογική υποστήριξη

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μεγάλη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, είτε αυτή αφορά σε εταιρείες, είτε σε φυσικά πρόσωπα. Σε επίπεδο νομικών προσώπων, νέα εργαλεία ελέγχου έχουν εισαχθεί, τα οποία ακολουθώντας τα αντίστοιχα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επιχειρούν να αποκαλύψουν μη δηλωμένα εισοδήματα, κυρίως στον τελικό δικαιούχο. Η φορολογική αρχή συνεχώς κωδικοποιεί και εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου και μάλιστα για το 2019 έχει ήδη εκδοθεί η ΠΟΛ. Α1105/2019, μέσω της οποίας καθορίζονται ακριβώς το πλήθος των φορολογικών ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους και τα κριτήρια επιλογής. Αλλά και όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, στην προσπάθεια να υπάρξουν άμεσα νίκες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και έσοδα στα άδεια ταμεία, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και οι κατά τόπον Εφορίες – ΔΟΥ που επιλαμβάνονται κατόπιν σχετικής παραγγελίας, έχουν εξοπλιστεί με ενισχυμένες αρμοδιότητες ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων Ελλήνων φορολογουμένων. Το βασικότερο εργαλείο ελέγχου έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια η διάταξη περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή. Με τη χρήση του αρ. 48 παρ. 3 το ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων και ελέγχουν μία προς μία πιστώσεις και χρεώσεις των λογαριασμών. Στη συνέχεια, αντιδιαστέλλουν τις πιστώσεις προς τα φορολογημένα έσοδα εκάστης χρονιάς και κατά το μέρος που οι πιστώσεις εντοπίζονται μεγαλύτερες, προβαίνουν σε χρέωση φόρων για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από άγνωστη πηγή.
Η Wise Advice αναλαμβάνει σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Τότσης – Μάρκου & Συνεργάτες την πλήρη υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στις φορολογικές τους υποθέσεις, τόσο κατά την διάρκεια των ελέγχων, όσο και για την σύνταξη των ενδικοφανών προσφυγών και των προσφυγών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, μια μεγάλη βάση δεδομένων με το νομικό πλαίσιο και σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων, αλλά κυρίως μέσω της συνεργασίας με το μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στο φορολογικό δίκαιο, έχει σημειώσει μέχρι στιγμής σημαντικές επιτυχίες στις υποθέσεις που έχει χειριστεί.


  • Date: 18 Ιανουαρίου, 2019