Κόκκινα Δάνεια

Κόκκινα Δάνεια

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, εδώ και αρκετά χρόνια οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί, σημαντικός περιορισμός δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, που από το 2018 προέβλεπαν μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ στα 39 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Δυστυχώς, οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με αποτέλεσμα το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων να παραμένει σταθερό. Πρόσφατα και με την αλλαγή της κυβέρνησης ήρθε στην επικαιρότητα το σχέδιο «Ηρακλής», ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εγγυήσεων, το οποίο θα μειώσει οριστικά «κόκκινα» δάνεια ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε το πρόγραμμα εγγύησης του ιταλικού κράτους για «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια, που έγινε γνωστό με τη συντομογραφία «Gacs». Στην Ιταλία δόθηκαν κρατικές εγγυήσεις έναντι της παροχής προμήθειας στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με χαμηλότερο δείκτη φερεγγυότητας. Στην Ελλάδα θα είναι εγγυημένες μόνο οι ομολογίες τιτλοποιημένων δανείων με συγκριτικά στέρεα πιστοληπτική ικανότητα. Παράλληλα με το σχέδιο, οι τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, όπως προβλέπεται στον Ν.4605/2019 σε συνεργασία με την ΕΓΔΙΧ, το οποίο «τρέχει» ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας http://www.keyd.gov.gr/. Η Wise Advice διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υποστήριξη της υποβολής του αιτήματος. Παράλληλα, ακόμα και για δάνεια που δεν εμπίπτουν στις διαδικασίες του ανωτέρω νόμου, οι τράπεζες έχουν προβεί σε γενικό προσκλητήριο ρύθμισης με χαρακτηριστικά δημοσιεύματα στον τύπο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, με την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, η Wise Advice προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Επιπλέον, πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ετοιμάζει για λογαριασμό των πελατών της μελέτη βιωσιμότητας της ρύθμισης ώστε κάθε πρόταση προς τις τράπεζες να κρίνεται τεκμηριωμένη.


  • Date: 16 Ιανουαρίου, 2019