Λογιστική υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη

Πρόκειται για την πλέον κλασική και ενδεικτική δραστηριότητα των λογιστικών γραφείων. Για την Wise Advice, η εν λόγω λειτουργία αναγνωρίζεται ως όχημα για την προσφορά όλων των υπολοίπων υπηρεσιών που προσφέρει. Μικρές, κατά κύριο λόγο, εταιρίες με μειωμένες ανάγκες διαχείρισης των λογιστικών τους εργασιών επιλέγουν όλο και συχνότερα την ανάθεση αυτών σε εξωτερικούς συνεργάτες – εταιρίες. Το σύνολο των παραστατικών συγκεντρώνεται, είτε αυτά αφορούν αγορές και δαπάνες είτε πωλήσεις, και παραδίδεται στο συνεργαζόμενο γραφείο για τον υπολογισμό των φόρων και την σύνταξη δηλώσεων.
Πρόθεση της Wise Advice είναι η τήρηση των βιβλίων να αποτελέσει τη βάση δεδομένων των πελατών της, μέσω της οποίας θα υποστηρίζονται οι λοιπές παρεχόμενες συμβουλευτικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως η δημιουργία μιας εκτεταμένης και απολύτως αντιπροσωπευτικής βάσης δεδομένων για την τάση της αγοράς. Η γνώση αυτή θα χρησιμοποιείται τόσο για την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, όσο και για αναλύσεις οικονομικού περιβάλλοντος.


  • Date: 20 Ιανουαρίου, 2019