Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Πρόκειται για ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα που επιλέγεται από ολοένα και περισσότερες ελληνικές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. Είναι ο ορισμός του outsourcing, δηλαδή της ανάθεσης διαφόρων έργων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικές μονάδες. Όπως σε όλα τα μοντέλα outsourcing, παρουσιάζονται σημαντικά πλεονεκτήματα, με πρωταρχικά τη μείωση του κόστους και τη δυνατότητα αποφυγής της ανάγκης για επενδύσεις σε προσωπικό και προγράμματα μισθοδοσίας.
Από την εμπειρία μας στην αγορά παρατηρούμε, όμως, πως το κυριότερο πλεονέκτημα που οι επιχειρηματίες αναζητούν μέσω της ανάθεσης της εξαγωγής της μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι η τυποποίηση σε διαδικασίες που το προσωπικό πρέπει να τηρεί, αλλά και σε αυτές που η εργατική νομοθεσία υποχρεώνει. Τις εν λόγω ανάγκες έρχεται να καλύψει η Wise Advice, προσφέροντας μια συλλογή εργαλείων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται τα τυποποιημένα πληροφοριακά έντυπα για τα στοιχεία του προσωπικού, καθώς επίσης δείκτες αποδοτικότητας και κόστους. Η Wise Advice, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προσφέρει ένα συνολικό πακέτο διαχείρισης προσωπικού, που ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών.


  • Date: 19 Ιανουαρίου, 2019