Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Πρόκειται για την πλέον εξειδικευμένη υπηρεσία, την οποία η Wise Advice προσφέρει. Απευθύνεται σε στελέχη που συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο συνδυασμός της πιστοποίησης ως Διαμεσολαβητή, του μεταπτυχιακού τίτλου στις Διαπραγματεύσεις και της πιστοποίησης ως Εκπαιδευτή Ενηλίκων που ο κ. Τσανούσης Στάμος διαθέτει, αξιοποιείται για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερου μοντέλου εκπαίδευσης. Σε ομάδες έως τριών ατόμων αναπτύσσονται οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ενώ μέσω κατάλληλων role-plays οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση όλων των διαπραγματευτικών τακτικών. Αναλύεται η ψυχολογία των διαπραγματεύσεων και πραγματοποιείται εισαγωγή στην διαχείριση άγχους κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.


  • Date: 13 Ιανουαρίου, 2019